SU JOK

Slová Su – Jok, sú kórejským výrazom pre ruku a nohu. Je založený na princípe podobnosti. Ruky a nohy tu slúžia ako určité riadiace pulty, prostredníctvom ktorých je možné ovplyvňovať zdravotný stav človeka.

 

Štandardný systém podobnosti

Brušná dutina sa delí na 3 časti - horná, stredná a dolná. Vrchnú tretinu dlane a chodidla predstavuje projekcia pečene, žlčníka, žalúdku, sleziny, pankreasu a dvanástorníka. V strednej tretine dlane a chodidla sa nachádzajú projekcie tenkéh čreva, ktoré po okrajoch lemuje projekcia hrubého čreva. V strede dlane a chodidla sa nachádza projekcia pupku. Dolná časť dlane a chodidla predstavuje projekciu orgánov malej panvy.

RUKY-CHLAP

Projekcia chrbtice súhlasí so stredovou líniou jangovich povrchov rúk a nôh. Na proximálnom prstovom článku palca sa nachádza projekcia šijovej časti chrbtice. Projekcia ôsmich horných stavcov sa rozkladá na záprstnom článku palca ruky. Projekcia ďalších častí chrbtice sa potom prerušuje a začínajúc deviatim hrudným stavcom sa premieta medzi 3 a 4 záprstnou kosťou ruky do kožného záhybu medzi tretím a štvrtím prstom. V tejto oblasti sa nachádza projekcia 4 dolných hrudných stavcov (od deviateho do dvanásteho), piatich bedrových stavcov, krížovej kosti a kostrče.

ruka

 

Systémy "hmyzu"

Na každom z prstov rúk a nôh sa nachádza štandardný systém podobnosti s telom. Nazýva sa systém "hmyzu". V systémoch hmyzu zodpovedajú nechtové články prstov hlave, stredné články hrudi a články prstov, ktoré priliehajú k dlani odpovedajú bruchu. Kožné záhyby v oblasti prstových kĺbov tvoria hranice medzi jednotlivými časťami tela. Kožný záhyb tretieho kĺbu zodpovedá šiji, kožný záhyb druhého článku zodpovedá bránici a v oblasti kožného záhybu pri základni prstu sa nachádza projekcia dna malej panvy.

prsty

Pri vyhľadávaní projekčných bodov podobnosti v systémoch hmyzu musia prsty smerovať nahor,  jinovou stranou vpred. Na jinový povrchprstov sa premieta jinová strana tela. Na jangovej strane prstov sa nachádza projekcia jangovej strany tela.