Numerológia

Čísla v mriežke a zdravie

Každé číslo nesie jedinečnú informáciu, ktorá ovplyvňuje život človeka a to nie len po stránke duchovnej, psychickej, ale i fyzickej, to znamená zdravia. Kľúč k úspechu  spočíva v porozumení týchto daných informácií a v rozpoznaní nadmerného hromadenia vnútornej energie a ďalej spôsobu odvedenia tejto energie.

Predovšetkým viacmiestne čísla môžu vyvolať hromadenie energie jedným smerom. Pri obrátení tejto energie smerom dovnútra dôjde k ovplyvneniu zdravia. Nepárne čísla predstavujú aktivitu a dynamickosť a párne pasivitu a schopnosť prijímať.

 

Číslo 1

Jedna jednička - navonok môže pôsobiť tvrdším dojmom, pretože nedokáže plne vyjadriť svoj cit a pocity slovami. Má vodcovské sklony.

Dve jedničky -  dokáže dobre vyjadriť svoj cit a pocity slovami, ale pri rozhovore nie je dobre ju prerušovať, pretože potom buď vybuchne, alebo sa uzavrie do seba.

Tri jedničky - rada a veľa hovorí, ale udržuje si určitý odstup. Je citlivá a nedokáže až tak dobre vyjadriť svoje city a pocity

Štyri a viac jedničiek - táto osoba je výbušná, vzťahovačná, žiarlivá, hádavá, agresívna, výstredná a krajne precitlivelá.  Pozor na alkohol, lieky a drogy.

Ovplyvnenie zdravia: predovšetkým problém dýchacích ciest, astma, alergia, psychika.

Spôsoby vyrovnania: pobyt na čerstvom vzduchu, tvorivá činnosť, šport.

Číslo 2

Jedna dvojka - môže sa spoliehať na svoj vnútorný hlas, je citlivá a láskavá.

Dve dvojky - dokáže vytvoriť veľmi silné priateľstvo, je dobrým milencom, dokáže sa vžiť do druhého. Ochota k spolupráci.

Tri a viac dvojok -veľký obsah citovej energie vedie k výbuchu hnevu a plaču. Pocit krivdy zvýšená citlivosť a urážlivosť. Neusporiadaný partnerský vzťah, umelecké sklony.

Ovplyvnenie zdravia: predovšetkým zažívacie a žalúdočné problémy

Spôsoby vyrovnania: šport, skupinové hry, tvorivá činnosť

Číslo 3

Jedna trojka - chápe čísla a abstraktné pojmy, obvykle sa to, čo chce vykonať najprv odohrá v jej mysli. Má zmysel pre obliekanie a schopnosť sa učiť.

Dve trojky - Má dobrú schopnosť logického myslenia a dedukcie. Je schopná vidieť ďaleko do predu  bez toho, že si to uvedomuje. Hudobné nadanie.

Tri a viac trojok - zmätok v živote, nesústredenosť a kritizovanie. Striedanie partnerov.

Ovplyvnenie zdravia: bolesti hlavy, krvný tlak, nespavosť, alergie, únava, zlé sny

Spôsoby vyrovnania: tvorivá činnosť, hudba, relaxácia

Číslo 4

Jedna štvorka - táto osoba je zručná, snaží sa o dokonalosť a má organizačné schopnosti. Je praktická. Prejavuje sa nedostatkom sebadôvery,  je puntičkárska. Rozháraný rodinný život prináša radu chorôb.

Dve štvorky a viac - zvýšená zručnosť a potreba dokonalosti. Neznáša nezdar, vyžaduje dokonalosť i od druhých a niekedy sa táto obmedzuje iba na manuálnu činnosť. Príliš si neverí. Veľmi dôležitý je sex, je posadnutá prácou, často pracuje až do fyzického vyčerpania.

Ovplyvnenie zdravia: bolesti hlavy a chrbtice, krvný tlak, rôzne druhy nešpecifikovaných ochorení

Spôsoby vyrovnania: šport ako je futbal,  basketbal, volejbal...

Číslo 5

Jedna päťka - je odhodlaná. Má takmer magnetický vplyv na ľudí. Je aktívna a cieľavedomá. Ak sa podriadi vnútorným túžbam, tak ich dosiahne. Dokáže sa sama dostať aj z komplikovanejších ochorení.  Je ako tichá voda.

Dve a viac pätiek - pozor na výbušnosť, panovačnosť a hnev. Je impulzívna, pri neuvoľnení tejto vnútornej energie pôsobí deštruktívne.

Ovplyvnenie zdravia:  zažívacie problémy, bolesti hlavy, migrén, bolesti šije a chrbta, výkyvy nálad

Spôsoby vyrovnania: pobyt v prírode, šport, fyzická činnosť, vodné športy a relaxácia

Číslo 6

Jedna šestka - dokáže oceniť krásu a domov, je citlivá. Chce po sebe niečo zanechať, má blízky vzťah k rodičom, priateľom a domovu. Má obvykle dobrú pamäť.

Dve a viac šestiek - je inteligentná. Obvykle deti a partner znamenajú všetko. Chýba jej seba dôvera, čo spôsobuje mnoho nedorozumení. Je precitlivelá. Pozor na stres, alkohol, drogy a hazard.

Ovplyvnenie zdravia: pocit neistoty, stres v akejkoľvek forme,  emócie pôsobia na zníženie odolnosti voči infekciám, náchylnosť k prechladnutiu, angíne, problémy dýchacích ciest

Spôsoby vyrovnania: pravidelné cvičenie na čerstvom vzduchu, plávanie, hudba, joga

Číslo 7

Jedna sedmička - je veľmi citlivá, má dobrý telesný prejav, dokáže sa vcítiť do druhého, má liečiteľské schopnosti, má rada spoločnosť a kamarátov. Všetko chce pocítiť na vlastnej koži. Pocit pre spravodlivosť.

Dve a viac sedmičiek - veľmi citlivá so sklonom k melodramatickému chovaniu. Občas si myslí, že je všetko proti nej. Má tríznivé mučiace pocity. Niekedy žije iba svojimi pocitmi a nevidí problémy iných. Je zraniteľná. Pozor na alkohol a drogy. Sklony k liečiteľstvu, zdravej výžive a k alternatívnemu spôsobu liečenia.

Ovplyvnenie zdravia: trpí bolesťami hlavy, nôh a chrbta, depresiami, poraneniami a podobne

Spôsoby vyrovnania: hudba, tanec, šport

Číslo 8

Jedna osmička -  je zdatná a má racionálne uvažovanie. Je impulzívna. Rada manipuluje s ľudmi. Je neústupná. Má vodcovské schopnosti. Je bystrá.

Dve a viac osmičiek -chce byť nezávislá. Obratne zaobchádza s peniazmi. Je surová. Je ctižiadostivá a ide za svojim cieľom, nech to stojí, čo to stojí. Je neústupná a má diktátorské sklony. Je bezohľadná a puntičkárska.

Ovplyvnenie zdravia: stará sa o to, čo povedia druhý, vysoká úroveň mentálnej energie spôsobuje problémy s nervovou sústavou

Spôsoby vyrovnania: šport, práca s drobnosťami, kreslenie...

Číslo 9

Jedna deviatka - má zodpovednosť voči druhým,  dokáže prekonať problémy vlastným úsilím, duchovné porozumenie.

Dve a viac deviatok - má vysokú úroveň mentálnej energie, ktorú je potrebné čo najlepšie odviesť a to predovšetkým fyzickou cestou, ako je fyzická činnosť alebo šport, ale aj duševnou cestou, inak dôjde k výbušnosti. Zložitá povaha. Je výbušná a má vysoké vnútorné napätie. Nepozná oddych a má nepokojnú myseľ. Má dobré analytické myslenie.

Ovplyvnenie zdravia: bolesti hlavy, zlý spánok, má starosti, psychické problémy

Spôsoby ovplyvnenia: fyzická činnosť, šport, relaxácia

A čo nula 0?

Číslo 0 sa v niektorých numerológiách považuje za veľmi dôležité číslo. Prisudzuje sa mu význam spájaný s inšpiráciou a večným kolobehom života, to jest začiatku a konca. Číslu, vedľa kt. je nula, dáva jeho väčšiu silu a možnosti, ale i naopak. Vždy je treba vyvinúť dostatočné úsilie k naplneniu svojho cieľa. Prejavuje sa silnejšia tvorivá vôľa.