Vyšetrenie živej kvapky krvi

Čo povie JEDNA KVAPKA KRVI
Alebo
Darkfield-MOŽNOSŤ PRE KAŽDÉHO
Nemecký lekár Dr.G.Enderlein pred 60 rokmi objavil túto priekopnícku metódu skúmania kvapky živej krvi.

Vo svojej dobe ani netušil, aké dá týmto objavom možnosti svojim nasledovníkom. Skúsenému terapeutovi sa v "tmavom poli mikroskopu" otvára úžasný svet desiatok zložiek krvi, ktoré každá vypovedá niečo o zdraví "jej majiteľa.
"ZDRAVIE NIE JE ZÁZRAK, ZDRAVIE JE udržanie alebo Zhodnotenie STAV"
Prof. Enderlein vychádzal z faktu, že faktory ovplyvňujúce zdravotný stav každého človeka sa vytvára dlho dopredu pred zistením vlastných príznakov konkrétne choroby či stave av rozhodujúcej miere ich ovplyvňuje človek sám svojím správaním k telesnej schránke.

 

Prof. Enderlein spoznal a overil v praxi vzájomnú súvislosť medzi stavom, kvalitou, kvantitou, tvarom, aktivitou krvných zložiek (červené a biele krvinky, doštičky, plazma, fibrín a ďalšie) a potrebou úprav "životného štýlu" s cieľom priblížiť sa k harmonickému fungovanie telesných systémov . Tento stav môžeme nazývať stavom zdravie. Skutočným cieľom vyšetrenia je poznať, ako v súčasnej chvíli funguje náš organizmus a "nastaviť" jeho fungovanie tak, aby k chorobám nemuselo dochádzať.

            
  Metóda je vhodná pre zdravých i chorých. Vďaka nej je možné zlepšiť výživu u konkrétnych chorôb, zjednodušiť výber potravinových doplnkov pre použitie v prevencii i doplňujúce terapiu. U detí môžeme podporiť správny vývoj organizmu, zistiť a vylepšiť celkovú obranyschopnosť organizmu aj eliminovať náchylnosť organizmu ku konkrétnym chorobám. Táto metóda zistí as jej pomocou môžeme eliminovať záťaž organizmu voči stresu a životnému prostrediu, spoznať detoxikačné kapacitu organizmu, ale aj nastaviť prevenciu proti degeneratívnym chorobám. Eliminovať dedičnú predispozíciu ku konkrétnym ochorením a dokonca podporiť prevenciu náhlych zlyhaní organizmu ...
Školený terapeut identifikuje desiatky znakov vo Vašej krvi. S veľkou preukázateľnosť pomenuje riziká a nastaví cielenú prevenciu. Zlepšovanie stavu je možné očakávať v rámci týždňov až mesiacov a je rovnakou metódou kontrolovateľné. Dobrý výsledok je možné si udržať.
Prevencia je cesta, kedy formujeme svoje zdravie podľa našich požiadaviek a Darkfield metóda je predel na tejto ceste. Nemusíme byť chorí, ak nechceme.
"Zdravý človek má neporovnateľne väčšie šance zažívať radosť, šťastie, lásku, pokoj ... a väčšiu možnosť uspieť v súčasnej spoločnosti."

Metóda Darkfield (vyšetrenie živej kvapky krvi) bola uvedená do Európy pred 5. rokmi spoločnosťou CaliVita International.
Vyšetrenie živej kvapky krvi je vykonávané individuálne každému klientovi osobitne s podaním podrobného výkladu o jeho zdravie, ohrozenie i prevenciu. Konzultácia trvá cca 45 minút.

Tejto metóde sa u nás venuje pani Janka Smrčková.