Reflexná terapia

Reflexná terapia alebo tiež Reflexológia je jednou z najstarších prírodných liečebných metód. Jej vek sa odhaduje na 5000 rokov dokonca sa uvádza prvá zmienka okolo roku 4000 pred n. l.

 

Ako u všetkých veľmi starých metód zostáva pravý pôvod zahalený rúškom tajomstva. Zaujímavé je, že samotná metóda sa vyvíjala na rôznych miestach zemegule súčasne v období, keď bola komunikácia medzi východnou  Áziou, Egyptom a Amerikou prakticky vylúčená.

V Ázii sa považuje za kolísku tejto metódy súčasne Čína, Vietnam i India. Tvrdí sa, že reflexná terapia bola predchodcom akupunktúry . Prvé písomné zmienky o tejto metóde nájdeme v diele známeho  žltého cisára z 3. tisícročia p. n. l. Vtedy sa nazývala "Metódou pozorovania nôh".

FootReflex

Nástenná maľba z roku 2330 p. n. l. nájdená v hrobke egyptského lekára svedčí zase o tom, že táto metóda bola od pradávna používaná i v starom Egypte.

egypt

Súvislosť medzi plôškami na chodidlách a príslušnými orgánmi boli známe aj americkým indiánom. Túto metódu využívaj v indiánskych rezerváciách prakticky dodnes. Keď sa 20. americký prezident Garfield (1831-1881) nemohol zbaviť bolestí po zranení pri atentáte, jediným prostriedkom k jej utíšeniu bola práve reflexná terapia prevzatá od severoamerických indiánov.

V našich končinách sa stimulovanie plôšok na chodidlách používalo prirodzene formou  už od pradávna - bosou chôdzou po holej zemi, tráve, kamienkoch...

Je to najlepší spôsob reflexnej terapie, kde okrem dôkladnej stimulácie reflexných plôšok  dochádza i k prúdeniu liečivej energie zeme do nášho tela.

Mapa reflexných plôšok na chodidle. Autor - D. Jirásová, Patakyovi:

rz

Mapa reflexných plôšok na chodidle:

nohy male

Mapa reflexných plôšok na dlani:

ruky male